دانلود کتاب صوتی سلطانه

  • ۱۰:۱۵

دخترِ تاتار رومی به عنوان کنیز، به دربار سلطان سلیمان پا می گذارد، اما این زن عصیانگر حاضر نیست به سرنوشت خویش تن دهد؛ پس، از پای نمی نشیند تا جایی که به قلب سلطان راهی پیدا کند.قرن شانزدهم است و امپراتوری عثمانی در اوج قدرت. اکنون «سلطان سلیمان» بر سه قاره و هفت اقلیم حکمرانی می کند. در پشت درهای بسته و دیوارهای بلندِ «توپقاپو» ۳۰۰ کنیز در بزرگ‌ترین حرم‌سرای امپراتوری، جدا از دنیای بیرون روزگار می گذرانند.
در این جهان بسته زندگی براساس قانونهای خاص و مستقلی می گذرد؛ چراکه زندگی با نفرت و کینه توزی، توطئه و مبارزه برسر قدرت عجین است.

Designed By Erfan Powered by Bayan